Univerzita Karlova v PrazeUniverzita Karlova v Praze je nejvýznamnejší ceská vysoká škola, jedna z nejstarších evropských univerzit, nejstarší ve strední Evrope. Tvorí 17 fakult sídlících predevším v Praze, dve sídlí v Hradci Králové a jedna v Plzni. V roce 2010 zde studovalo témer 50 tisíc studentu, tj. zhruba šestina všech vysokoškoláku v Cesku.Stigmabase global initiative || Keeping up-to-date on global exclusion

STIGMABASE is a canadian non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE does not discriminate on any unlawful basis with regards to hiring or employment practices, including discrimination or harassment on the basis of race, color, religion, veteran status, national origin, ancestry, pregnancy status, sex, gender identity or expression, age, marital status, mental or physical disability, medical condition, sexual orientation or any other characteristics.


Honorable Mention for these organizations

http://www.gatesfoundation.org/ https://www.google.org/ https://www.khanacademy.org/